ประกาศสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

ข่าว ณ วันที่ 13 พ.ค. 64 เวลา 10:44 น. โดย ทต.บัลลังก์