ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้บริหาร และเป็นตำแหน่งประเภท ระดับ และมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีปลดล๊อค)

ข่าว ณ วันที่ 21 มี.ค. 66 เวลา 15:29 น. โดย ทต.บัลลังก์