ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ข่าว ณ วันที่ 05 ก.ค. 62 เวลา 6:09 น. โดย ทต.บัลลังก์