ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ข่าว ณ วันที่ 22 ม.ค. 64 เวลา 9:29 น. โดย ทต.บัลลังก์