เว็บบอร์ด > ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนาเทศบาลตำบลบัลลังก์

กลับ
avatar

ชื่อ :

ip :

กระทู้ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนาเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันที่ : 15 กันยายน 2563 เวลา : 08:35:46

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนาเทศบาลตำบลบัลลังก์

avatar

ชื่อ : ชาวบ้านโนนเจดีย์

ip : 110.77.242.173

ตอบกระทู้ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนาเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันที่ : 15 มกราคม 2565 เวลา : 19:00:43

อยากให้เทศบาลมาช่วยซ่อมแซมถนนให้ครับ

avatar

ชื่อ : ทต.บัลลังก์

ip : 110.77.242.173

ตอบกระทู้ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนาเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันที่ : 16 มกราคม 2565 เวลา : 15:06:12

ทางเทศบาลกำลังดำเนินการให้นะครับ ตามรอบการร้องขอที่ได้ทำเรื่องขอมาไม่เกินเดือนนื้นะครับ

avatar

ชื่อ : คนบ้านโพธิ์ตาสี

ip : 110.77.242.173

ตอบกระทู้ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนาเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 10:25:04

ขออนุญาตก่อสร้างทำยังไงครับ

avatar

ชื่อ : เทศบาลตำบลบัลลังก์

ip : 110.77.242.173

ตอบกระทู้ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนาเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 14:45:02


เอกสารขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างครับ (กดดูได้ครับ)

ตอบกระทู้