6. คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข่าว ณ วันที่ 07 ต.ค. 63 เวลา 15:04 น. โดย super