4. มีการจัดกลุ่มในการทำงาน สร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน เช่น กิจกรรม 5 ส.

ข่าว ณ วันที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 18:54 น. โดย super