4. มติ ก.จังหวัด ในครั้งที่มีการพิจารณาแผนอัตรากำลังของ อปท.

ข่าว ณ วันที่ 07 ต.ค. 63 เวลา 14:57 น. โดย super