4. ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการ เสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน

ข่าว ณ วันที่ 06 ต.ค. 63 เวลา 21:23 น. โดย super