4. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนของส่วนราชการ (โดยตรวจสอบตัวบุคคลในคำสั่ง กับในคำสั่งที่มีอยู่จริง)

ข่าว ณ วันที่ 07 ต.ค. 63 เวลา 15:01 น. โดย super