4. การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/โอนเพิ่ม เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น

ข่าว ณ วันที่ 06 ต.ค. 63 เวลา 11:06 น. โดย super