4. การเกลี่ยเงินจะต้องเกลี่ยภายในกลุ่มอันดับเงินเดือนเดียวกันเท่านั้น

ข่าว ณ วันที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 9:52 น. โดย super