3. ข้อมูล ณ วันที่ทีมประเมินฯ เข้าตรวจ

ข่าว ณ วันที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 9:46 น. โดย super