2. เอกสารที่รับรองว่าผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยที่จัด เช่น ใบประกาศ/วุฒิบัตร หนังสือรับรองหรืออื่น ๆ ปีพ.ศ. 2562

ข่าว ณ วันที่ 07 ต.ค. 63 เวลา 18:51 น. โดย super