2. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิว จดหมายข่าว

ข่าว ณ วันที่ 06 ต.ค. 63 เวลา 21:50 น. โดย super