2. ตรวจสอบการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานและบรรยากาศที่สนับสนุนให้ข้าราชการลูกจ้าง มีความสุขพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทำงาน

ข่าว ณ วันที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 18:53 น. โดย super