2. คำสั่งมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน)

ข่าว ณ วันที่ 06 ต.ค. 63 เวลา 21:05 น. โดย super