2. คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ ข้าราชการของแต่ละส่วนราชการ

ข่าว ณ วันที่ 07 ต.ค. 63 เวลา 15:00 น. โดย super