2. การมอบอำนาจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนและเป็นอำนาจของผู้บริหาร อปท.

ข่าว ณ วันที่ 06 ต.ค. 63 เวลา 21:30 น. โดย super