2. การบันทึกประเภท ระดับและวันเกษียณอายุของจำนวนพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ไม่รวมพนักงานจ้าง

ข่าว ณ วันที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 9:46 น. โดย super