1. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ข่าว ณ วันที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 18:53 น. โดย super