1. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน

ข่าว ณ วันที่ 06 ต.ค. 63 เวลา 21:32 น. โดย super