1. มีหนังสือ/เอกสาร เป็นข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ

ข่าว ณ วันที่ 06 ต.ค. 63 เวลา 21:19 น. โดย super