1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังว่าได้ระบุเลขที่คำสั่งหรือไม่และระบุคำสั่งเลขที่เท่าใด

ข่าว ณ วันที่ 07 ต.ค. 63 เวลา 14:53 น. โดย super