รายงานผลการใช้จ่ายเงินประมาณตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

ข่าว ณ วันที่ 16 พ.ย. 65 เวลา 11:06 น. โดย ทต.บัลลังก์