สภาพทั่วไป

 

 

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลบัลลังก์

      ตำบลบัลลังก์ เป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภอโนนไทย ก่อตั้งมาประมาณ 164 ปี พื้นเพของชาวบ้านอพยพมาจากหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา เช่น บ้านโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ บ้านทรงธรรม ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย ฯลฯ ภาษาที่ใช้เป็นภาษาพื้นเมืองไทยโคราช ในอดีตตั้งแต่สมัยโบราณมีกองทัพจากประเทศลาวยกผ่านมาแล้วมาพักกองทัพอยู่บริเวณบ้านคูเมืองในปัจจุบัน แล้วทหารได้ทำคันคูล้อมรอบกองทัพจากทหารของอีกฝ่ายหนึ่ง ทหารอีกส่วนได้พากันไปสร้างแท่นบัลลังก์เพื่อรอรับแม่ทัพโดยใช้หินศิลาแลง ปัจจุบันยังมีซากปรักเหลืออยู่ที่บ้านบัลลังก์ ต่อมามีการเลือกตั้งกำนันและผู้ที่ได้รับเลือก (นายมั่ง) อาศัยอยู่ที่บ้านบัลลังก์ จึงตั้งชื่อตำบลว่า ตำบลบัลลังก์ สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนเทศบาลตำบลบัลลังก์ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นเทศบาลตำบลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 สำนักงานเดิมตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านสระตะเฆ่ หมู่ที่ 8 และได้ย้ายสำนักงานใหม่มาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2552 เนื่องจากอยู่ติดถนนลาดยาง การคมนาคมสัญจรสะดวกสบาย และติดอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร วิวทิวทัศน์สวยงาม

 

 

 

 

 

 

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.ย. 63 เวลา 10:00 น. โดย super