รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ข่าว ณ วันที่ 30 พ.ย. 65 เวลา 15:18 น. โดย ทต.บัลลังก์