รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ข่าว ณ วันที่ 27 เม.ย. 66 เวลา 8:41 น. โดย ทต.บัลลังก์