รายงานการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 เวลา 10:21 น. โดย ทต.บัลลังก์