รายงานผลประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

01.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564

02..รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

03.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564

04.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565

05.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

06.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565

07.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565

08.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565

09.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565

10.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565

11.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565

12.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565

ข่าว ณ วันที่ 30 ต.ค. 64 เวลา 10:26 น. โดย ทต.บัลลังก์