พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

ข่าว ณ วันที่ 27 ม.ค. 66 เวลา 9:36 น. โดย ทต.บัลลังก์