อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

รายละเอียด

อ่างเก็บน้ำขนาดพื้นที่ 8,000 ไร่ มีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาเพชรบูรณ์ตอนล่าง ท้ายน้ำอยู่ที่ลำตะคอง ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 6, 16, 10, 4 สามารถกักเก็บน้ำได้ 21 ลูกบาศก์เมตร มีทัศนียภาพสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนในวันหยุดพร้อมครอบครัว

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.ย. 63 เวลา 12:45 น. โดย super