ปลาเผาบ้านโพธิ์ตาสี

ผลิตภัณฑ์ปลาเผา/ปลาป่น 

บ้านโพธฺิ์ตาสี  หมู่ที่ 10  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.ย. 63 เวลา 12:50 น. โดย super