998 )ธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันนี้ 26 ก.ค.60 เวลา 10.09 น., เวลา 11.09 น. เป็นประธานกระทำพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชุมชนบัลลังก์ 01,02  ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ ร่วมกระทำพิธีและเปิดโครงการฯ ณ อาคารส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ข่าว ณ วันที่ 26 ก.ค. 60 เวลา 17:45 น. โดย super