997 )โครงการงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

วันนี้ 27 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.), โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและเด็กแรกเกิด- 5 ปี, เวลา 13.30 น. เปิดอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ฯ ปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน ณ อาคารส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยโครงการงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

ข่าว ณ วันที่ 27 ก.ค. 60 เวลา 10:38 น. โดย super