994 )โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีฯ

วันนี้ 4 ก.ค.60 เวลา 14.00 น. เป็นประธานการประชุมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีฯ ในการคัดเลือกกรรมการฯ มอบหมายผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงิน และร่วมพิจารณาเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมของชุมชน ทั้ง 2 ชุมชน (19 หมู่บ้าน) ในโอกาสนี้นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย ร่วมชี้แจงโครงการ โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีฯ

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.ค. 60 เวลา 14:21 น. โดย super