991 )ประธานการประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ์ฯ งานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา งานซ่อมสร้างถนนฯ

วันนี้ 30 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. เป็นประธานการประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ์ฯ งานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา งานซ่อมสร้างถนนฯ การสำรวจที่ชำรุด ในโอกาสนี้นายถนอม แกกสันเทียะ นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ร่วมชี้แจงการดำเนินงานและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมประชุม/ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์ หลังจากนั้นได้ร่วมตรวจงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายโคกสวาย – ลำเชียงไกร ต.บัลลังก์ ร่วมกันประธานการประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ์ฯ งานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา งานซ่อมสร้างถนนฯ

ข่าว ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 เวลา 17:18 น. โดย super