990 )โครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด

วันนี้ 22 มิ.ย.60 เวลา 09.30 น. นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด ในโอกาสนี้เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่บริหารการจัดเก็บและนำไปใช้ประโยชน์ดีเด่นระดับจังหวัด และนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้ร่วมขึ้นเวทีเสวนา ในหัวข้อ”การบริหารการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ด้วย ณ ศูนย์การค้า Terminal21 ชั้น Hall 2-3 อ.เมือง จ.นครราชสีมาโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด

ข่าว ณ วันที่ 22 มิ.ย. 60 เวลา 14:43 น. โดย super