989 )หัวหน้าชุดตรวจผลการปฏิบัติงาน สำนักงานจเรทหาร เข้าตรวจผลสัมฤทธิ์โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ (แก้มลิงระบบพวง)

วันนี้ 23 มิ.ย.60 เวลา 13.00 น. พันเอก อภิวัฒน์  ทองอยู่ หัวหน้าชุดตรวจผลการปฏิบัติงาน สำนักงานจเรทหาร เข้าตรวจผลสัมฤทธิ์โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ (แก้มลิงระบบพวง) โดยมีคณะผู้บริหาร, สท.,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ บึงโนนเจดีย์ ม.1 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยหัวหน้าชุดตรวจผลการปฏิบัติงาน สำนักงานจเรทหาร เข้าตรวจผลสัมฤทธิ์โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ (แก้มลิงระบบพวง)

ข่าว ณ วันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 13:12 น. โดย super