988 )ต้อนรับคุณวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ ในโอกาสนำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วสฯ จากประเทศจีน

วันนี้ 26 มิ.ย.60 เวลา 09.30 น. ให้การต้อนรับคุณวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วสฯ จากประเทศจีน 20 คน และจากประเทศไทย 10 คน เข้ารับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงานโครงการ “เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน บัลลังก์โมเดล” โดยมีนางยุพวัลย์ ชมชื่นดี เกษตรอำเภอโนนไทย คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยต้อนรับคุณวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ ในโอกาสนำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วสฯ จากประเทศจีน

ข่าว ณ วันที่ 27 มิ.ย. 60 เวลา 16:51 น. โดย super