987 )ประชุมเตรียมการจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

ประชุมเตรียมการจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯวันนี้ 26 มิ.ย.60 เวลา 12.30 น. นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายบุญหลาย กุลนารัตน์ ผู้ช่วยประมงจังหวัดฯ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ. ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 26 มิ.ย. 60 เวลา 13:44 น. โดย super