986 )โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เทศบาลตําบลบัลลังก์

วันนี้ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอโนนไทย กรุณาเป็นประธานพิธีเปิด “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เทศบาลตําบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย” โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน  รพ.สต., ผู้บริหาร/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนใน ต.บัลลังก์  รวม 350 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีเป้าหมายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ จำนวน 5,800 ดอก ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เทศบาลตําบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 21 มิ.ย. 60 เวลา 8:53 น. โดย super