985 )ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทีวี ช่อง 7 ในประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้รับ จากการพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ และลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

วันนี้ 17 มิ.ย.60 เวลา 14.00 น. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทีวี ช่อง 7 ในประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้รับ จากการพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ และลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กรุณาอนุมัติงบประมาณให้แล้ว รวมทั้ง การบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ของหน่วยราชการตามนโยบายของรัฐบาล ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทีวี ช่อง 7 ในประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้รับ จากการพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ และลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ข่าว ณ วันที่ 17 มิ.ย. 60 เวลา 17:26 น. โดย super