984 )ประธานการประชุมผู้นำตำบลบัลลังก์ เพื่อรายงาน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

วันนี้ 15 มิ.ย.60 เวลา 09.30 เป็นประธานการประชุมผู้นำตำบลบัลลังก์ เพื่อรายงาน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และร่วมปรึกษาวางแผนงานในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและแผนงานของตำบล โดยมีผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น,ผอ.ร.ร.,ผอ.รพ.สต., ข้าราชการ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยประธานการประชุมผู้นำตำบลบัลลังก์ เพื่อรายงาน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

ข่าว ณ วันที่ 15 มิ.ย. 60 เวลา 8:02 น. โดย super