983 )ประธานการประชุมสมาชิกกลุ่มปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ม.3, ม.18 ตามโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ)

วันนี้ 14 มิ.ย.60 เวลา 13.30 น. เป็นประธานการประชุมสมาชิกกลุ่มปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ม.3, ม.18 ตามโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) เพื่อวางแผนจัดทำแปลงและหญ้าในวันพรุ่งนี้ ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์, เวลา 15.00 น. ตรวจวัสดุงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง และตรวจปริมาณท่อ AC ซีเมนต์ซัลเฟต (ทนเค็ม) ขนาด 400 มิลลิเมตร ที่นำส่งแล้ว 1,278 ท่อน ยาว 5 ม./ท่อน, ข้อต่อ และวัสดุ (ทราย) สำหรับเตรียมงานวางระบบส่งน้ำทางท่อ (จากสถานีสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า อ่างเก็บน้ำหนองกก ต.บัลลังก์ – ทต.โคกสวาย (ระยะทาง 6.73 กม.) เพื่อส่งน้ำไปยังบึงสระจรเข้ ต.โนนไทย ) ณ อ่างเก็บน้ำหนองกก บ.สระตะเฆ่ ม.8 และริมถนนฯ แนววางท่อ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยประธานการประชุมสมาชิกกลุ่มปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ม.3, ม.18 ตามโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ)

ข่าว ณ วันที่ 14 มิ.ย. 60 เวลา 13:47 น. โดย super