982 )ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานในการซ่อมแซมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันนี้ 13 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร, สท. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานในการซ่อมแซมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (เขตรับผิดชอบ) ที่ชำรุด เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้เส้นทาง ณ บริเวณ บ.กุดเวียน ม.4 และให้กำลังใจผู้นำหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนร่วมกันซ่อมแซมถนนสาย บ.กุดเวียน – บ.คูเมือง ม.3 ความยาว 2.4 กม. ณ บริเวณ บ.คูเมือง ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย ในการดำเนินงานครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ อบต.สายออ อย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์สำหรับฉีดพ่นน้ำให้การซ่อมแซมสำเร็จลุล่วงด้วยดีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานในการซ่อมแซมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 13 มิ.ย. 60 เวลา 8:22 น. โดย super