981 )ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานในการซ่อมแซมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (เขตรับผิดชอบ) ที่ชำรุด

วันนี้ 12 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร, สท. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานในการซ่อมแซมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (เขตรับผิดชอบ) ที่ชำรุด เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้เส้นทาง ณ บริเวณ บ.สระตะเฆ่ ม.8, เวลา 13.30 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานปฏิบัติงานขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ณ บ.คูเมืองใหม่ ม.18 (ท่ารอ), 14.30 น. ตรวจงานก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ (งานฐานราก ตีเสาเข็ม) ณ บ.คูเมืองใหม่ ม.18, คูเมือง ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานในการซ่อมแซมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (เขตรับผิดชอบ) ที่ชำรุด

ข่าว ณ วันที่ 12 มิ.ย. 60 เวลา 13:21 น. โดย super