980 )มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันเสาร์ที่  10  มิถุนายน  2560  เวลา  10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมงานโดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์  ซึ่งจัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  (นครชัยบุรินทร์)  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส.)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมามหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ข่าว ณ วันที่ 10 มิ.ย. 60 เวลา 12:08 น. โดย super