979 )ให้การช่วยเหลือเปิดทางน้ำและวางระบบท่อคุ้มท่ารอ บ้านคูเมืองใหม่

วันศุกร์ที่  9  มิถุนายน  2560  เวลา  14.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  อำนวยการปฏิบัติพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กองช่างเทศบาล  เปิดทางน้ำและวางระบบท่อเพื่อระบายลงสู่ลำห้วย  อันเนื่องมาจากพายุฝนตกหนักติดต่อกันทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมพืชผลทางการเกษตรของราษฎร  โดยใช้เครื่องจักและกำลังของเทศบาลตำบลบัลลังก์  ณ  บ้านคูเมืองใหม่  (ท่ารอ)  หมู่ 18 ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ให้การช่วยเหลือเปิดทางน้ำและวางระบบท่อคุ้มท่ารอ บ้านคูเมืองใหม่

ข่าว ณ วันที่ 09 มิ.ย. 60 เวลา 9:18 น. โดย super