978 )ประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา

วันนี้ 8 มิ.ย.60 เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมกับนายอวยชัย ล้วนทับทิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ และคณะผู้บริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับตำบล (ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้แทน) เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา ณ อาคารผู้สูงอายุฯ, เวลา 11.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง และการทำถนนรอบอ่างฯ 19 กม. วางหินวงใน(พื้นที่ 6,000 ไร่) ณ ม.4 และ ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา

ข่าว ณ วันที่ 08 มิ.ย. 60 เวลา 17:14 น. โดย super